Logo

شورای صنفی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

اطلاعیه‌ها

پیگیری مشکلات آموزشی ترم پاییز ۱۳۹۸

برای پیگیری درخواست‌های آموزشی خود مانن...

ادامه

پیگیری مشکلات آموزشی

برای پیگیری درخواست‌های آموزشی خود مانن...

ادامه

پیگیری مشکلات آموزشی

برای پیگیری درخواست‌های آموزشی خود مانن...

ادامه

خدمات شورا

رسیدگی به مشکلات درسی و رفاهی
اجاره‌ی کمد
قرض گرفتن کتاب
قرض گرفتن اشیا ضروری
پیگیری وسایل گم شده
رزرو اتاق مطالعه

اعضای شورا

محمد شهیدی دبیر
ارشیا مقیمی دبیر داخلی و عضو کمیتهٔ آموزش
امیرحسین هادیان نائب دبیر
امیرحسین عاصم یوسفی مسئول تأسیسات
علی شیرمحمدی مسئول کمیتهٔ فنی
محمد آذریمسئول کمیتهٔ آموزش
مهدی حاجی‌محمدعلی مسئول مالی و عضو کمیتهٔ آموزش
سروش وفایی‌تبار مسئول اموال و عضو کمیتهٔ فنی
حسین آقامحمدیعضو کمیتهٔ فنی و آموزش

درباره‌ی شورا

شورای صنفی دانشگاه که بعدها به شورای صنفی رفاهی دانشجویان تغییر نام یافت، یکی از سازمان‌های دانشگاه است که برای مشارکت و تصمیم گیری در کارهای صنفی، رفاهی، آموزشی، و پژوهشی دانشجویان دانشگاه به وجود آمد. این سازمان پس از انحلال موقت در سال 1388، از اردیبهشت 1391 کار خود را از سر گرفت که شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف و بالتبع شورای صنفی دانشکده مهندسی کامپیوتر شریف نیز از این قاعده مستثنی نبودند. محوریت اصلی فعالیت‌های شورا پیگیری حقوق صنفی دانشجویان در زمینه‌های مختلف و رساندن صدای دانشجو به مسئولین و ایجاد راه تعاملی بهتر و مثمرثمر تر است. در کنار این موارد، می‌توان به دیگر کارهایی که بسته به نیاز و تقاضای دانشجویان مطرح شده و در حوزه‌ی فعالیتی شورا می‌گنجد نیز اشاره کرد؛ اعم از اداره‌ی امور رفاهی درون دانشکده‌ای مانند ایجاد کتابخانه، اجاره‌ی کمدهای شخصی، برگزاری مراسم یادبود «یاد استاد» با همکاری انجمن علمی و فوق برنامه و ...؛ و همچنین امور مربوط به آموزش مانند برگزاری کلاس‌های رفع اشکال و سمینارهای راهنمای انتخاب واحد ویژه دانشجویان ورودی.